Test z Geografii

Pojęcia z geografii

Pytanie 1
odpowiednio osadzony pręt, kolumna lub inna konstrukcja, której cień wskazuje położenie słońca, używany często jako zegar słoneczny
Pytanie 2
skała osadowa składająca się gł. z iłu z domieszką mułu, piasku, żwiru, surowiec przemysłu ceramicznego
Pytanie 3
osad powstały przez naniesienie przez wiatr znacznych ilości pyłu nad pewien obszar i osadzenie ich w postaci zwartej pokrywy na podłożu
Pytanie 4
skała powstała z przeobrażenia wapieni
Pytanie 5
niszczenie skał przez czynniki atmosferyczne wody stojące i podziemne oraz organizmy żywe
Pytanie 6
usypisko odłamków poniżej ścian skalnych, których nagromadzenie jest rezultatem wietrzenia
Dalej