Test: Finanse publiczne

Strona 1

Pytanie 1
Wymień instytucje sektora finansów publicznych finansowane metodą netto.
Pytanie 2
Kto tworzy i likwiduje jednostkę budżetową na poziomie centralnym?
Pytanie 3
W jakich dziedzinach mogą być tworzone samorządowe zakłady budżetowe?
Pytanie 4
Kto tworzy i likwiduje samorządowe zakłady budżetowe?
Pytanie 5
W jaki sposób samorządowy zakład budżetowy rozlicza się z budżetem?
Pytanie 6
Kto może utworzyć agencję wykonawczą?

Powiązane tematy