Test z języka niemieckiego

Czasownik sein

W puste miejsca wstaw czasownik sein w odpowiedniej formie.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 6773 razy