Test

ajzdeeee

Pytanie 1
Kolejka priorytetowa
Leniwa posiada algorytmy usuwania elementu charakteryzujące się większą złożonością obliczeniową niż analogiczne algorytmy w przypadku kolejki nadgorliwej
To struktura danych zawierająca elementy z kluczami
Pozwala na przeprowadzenie operacji wstawiania i wyjmowania elementu
Umożliwia usuwanie wyłącznie elementów o największej wartości klucza
Pytanie 2
Kolejka FIFO
To typ danych
Zaimplementowana w postaci tablicy nigdy się nie przepełni
Zawiera operacje: umieszczania i usuwania elementów w dowolnej kolejności
To abstrakcyjny typ danych
Pytanie 3
W bieżącym ćwiczeniu AISDE w przykładowych kodach źródłowych programu
Wykorzystywane jest dziedziczenie dwubazowe
Wykorzystywane są szablony klas
Wszystkie klasy szablonowe mogłyby być zapisane w plikach * .c
Klasy dwubazowe nie muszą być zapisywane w plikach nagłówkowych
Pytanie 4
Kolejka priorytetowa
Nie umożliwia wstawiania elementu w dowolnie wybrane miejsce
Kolejka priorytetowa umożliwia usuwanie dowolnego elementu
Umożliwia usuwanie elementu o największej/najmniejszej wartości klucza
Kolejka nadgorliwa posiada algorytmy usuwania elementu charakteryzujące się większą złożonością obliczeniową niż analogiczne algorytmy w przypadku kolejki leniwej
Pytanie 5
Kolejka priorytetowa (kolejne)
Nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu
Implementacja kolejki priorytetowej na strukturze kopca jest możliwa
Wstawianie nowego elementu do kolejki priorytetowej zaimplementowanej na strukturze kopca polega na wstawieniu elementu u dołu kopca i przywróceniu jego struktury poczynając od dołu
Usunięcie elementu maksymalnego w kolejce priorytetowej zaimplementowanej na strukturze kopca wymaga zamiany elementu największego (wierzchołek kopca) z ostatnim (jednym z najmniejszych), zmniejszeniu rozmiaru kopca o 1 i przywróceniu jego struktury od góry
Pytanie 6
Kolejka FIFO
To abstrakcyjny typ danych
Zaimplementowana w postaci tablicy nigdy się nie zapełni
Zawiera poprawki umieszczania i usuwania elementów w dowolnej kolejności
To typ danych

Powiązane tematy