aisde lab 5

Pytanie 1
Algorytm Prima:
Pytanie 2
Algorytm Kruskala:
Pytanie 3
Algorytm Floyda:
Pytanie 4
Algorytm Kruskala:
Pytanie 5
Algorytm Floyda w stosunku do DIjkstry
Pytanie 6
Algorytm Dijkstry nie nadaje sie do szukania najkrotszych sciezek:
Dalej