aisde lab 5

wejście

6 pytań Strona 1 grandziczek
Algorytm Prima:
usuwa krawędzie odrzucone aż zostanie odpowiednie drzewo
jego złożoność obliczeniowa zależy od ilości krawędzi
sukcesywnie dodaje krawędzie do drzewa, aż powstanie drzewo rozpinające
po dodaniu każdej krawędzi wymaga sprawdzenia czy nie powstał cykl
Algorytm Kruskala:
usuwa krawędzie odrzucone aż zostanie odpowiednie drzewo
jego złożoność obliczeniowa zależy od ilości krawędzi
sukcesywnie dodaje krawędzie do drzewa, aż powstanie drzewo rozpinające
po dodaniu każdej krawędzi wymaga sprawdzenia czy nie powstał cykl
Algorytm Floyda:
czy najlepiej implementowac na macierzy
czy czas trwania algorytmu zalezy bardziej od wiercholkow niz krawedzi
czy wagi NIE moga byc ujemne
czy algorytm po skonczeniu dzialania daje w wyniku dlugosci cykli
Algorytm Kruskala:
Algorytm polega na usuwaniu z grafu krawędzi o najwyższej wadze tak długo, aż zostanie drzewo rozpinające
ma złożoność obliczeniową zależną od liczby krawędzi grafu
konsekwentnie dodaje krawędzie do jednego drzewa, aż stanie się ono drzewem rozpinającym
Przed dodaniem każdej krawędzi wymaga sprawdzenia, czy nie powstanie cykl
Algorytm Floyda w stosunku do DIjkstry
może działać dla krawędzi o ujemnych wagach
może znajdować długości cykli
może działać nieprawidłowo dla grafu o wagach dodatnich nienaturalnych
działa niezależnie od liczby krawędzi grafu
Algorytm Dijkstry nie nadaje sie do szukania najkrotszych sciezek:
w grafach zawierajacych cykle
w grafach skierowanych
w grafach planarnych
Dalej
Pozostała 1 strona