Test z języka polskiego

Rodzaje i gatunki literackie

Pytanie 1
Obecność podmiotu lirycznego jest charakterystyczna dla rodzaju:
Pytanie 2
Didaskalia, czyli informacje od autora dotyczące zachowania i wyglądu postaci oraz miejsc, występują tylko w rodzaju:
Pytanie 3
Zaznacz cechy bajki:
Pytanie 4
Wpisz, jaki rodzaj literacki (liryka, epika, dramat) reprezentują podane gatunki:
Pytanie 5
Zaznacz te utwory, które należą do gatunku epickiego:
Pytanie 6
W którym rodzaju literackim występują akty i sceny?
Dalej