ce plus plus

Pytanie 1
W wyrażeniach logicznych można stosować operator:
Pytanie 2
Co jest pętlą:
Pytanie 3
Każda komenda zakończona jest znakiem:
Pytanie 4
Funkcja łącząca pliki źródłowe to:
Pytanie 5
Zmienna odnosząca się do liczb tylko całkowitych określane są typem:
Dalej