ce plus plus

Kurs strzelecki C++

10 pytań Strona 1 KacperX95
W wyrażeniach logicznych można stosować operator:
==
RR
"
()*
Co jest pętlą:
for
if
int
main
Każda komenda zakończona jest znakiem:
średnik
dwukropek
przecinek
kropka
Funkcja łącząca pliki źródłowe to:
Zmienna odnosząca się do liczb tylko całkowitych określane są typem:
int
bool
float
char
Dalej
Pozostała 1 strona