C++ dla amatorów i fajnych lasek ;)

Pytanie 1
Które z nich nie jest instrukcją?
Pytanie 2
Jaki zakres wartości ma typ zmiennej float?
Pytanie 3
Iloczynem tych 3 liczb jest:
Pytanie 4
Która z funkcji inicjuje zmienne klasy?
Pytanie 5
Do czego służy komenda cin&rt;&rt; ?
Dalej