C++ dla amatorów i fajnych lasek ;)

Test z podstaw C++

12 pytań Strona 1 patrolek95
Które z nich nie jest instrukcją?
While
Switch
Break
If
Jaki zakres wartości ma typ zmiennej float?
3.4E +/- 38
1.7F +/- 308
1.7E +/- 540
3.4F +/- 256
Iloczynem tych 3 liczb jest:
36
52
69
44
Która z funkcji inicjuje zmienne klasy?
Konstruktor
Konstytutor
Asembler
Destruktor
Do czego służy komenda cin&rt;&rt; ?
Jest to strumień wejścia
Jest to strumień określający długość wyrazu
Jest to strumień wyjścia
Dalej
Pozostały 2 strony