Test z Historii

Potop, XVII w.

Pytanie 1
W latach 1587−1668 panowała w Polsce dynastia:
Pytanie 2
Najazd szwedzki na Rzeczpospolitą w latach 1655−1660 nazywamy:
Pytanie 3
Przełomowe wydarzenie w czasie potopu to:
Pytanie 4
Jakim rodzajem wojny była wojna szarpana?
Pytanie 5
Jak nazywa się światopogląd szlachty i sposób jej życia typowy dla Rzeczypospolitej XVII−XVIII wieku?
Pytanie 6
Potop szwedzki rozpoczął się od kapitulacji pospolitego ruszenia:
Dalej