Drgania i Fale: Sprawdzian, test z fizyki

Sprawdzian wiedzy z Fizyki z zakresu fal i drgań. Materiał przygotowany w oparciu o podręcznik "Spotkania z Fizyką" z działu Drgania i Fale Test gimnazjalny z fizyki. Test składa się z 28 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Drgania i Fale: Sprawdzian"

1) Okres drgań to:
2) Jakie własności wyróżnia się w ruchu drgającym?
3) Jaka jest prędkość dźwięku w stali?
4) Czym jest dźwięk?
5) W ciągu 5 minut ciało wykonało 900 drgań. Częstotliwość drgań tego ciała jest równa:
6) Co to jest rezonans?
7) Odważnik zawieszony na sprężynie wykonuje drgania niegasnące. Długość sprężyny zmienia się od 16 cm do 28 cm. Amplituda drgań jest równa:
8) Im większa długość wahadła matematycznego, tym jest:
9) Podczas drgań niegasnących:
10) Fale mechaniczne nie mogą rozchodzić się w:
11) Fala o długości 1 m i okresie 0,5 s rozchodzi się z prędkością:
12) Odważnik zawieszony na sprężynie wykonuje drgania niegasnące. Długość sprężyny zmienia się od 19 cm do 28 cm. Amplituda drgań jest równa:
13) Fala o długości 2 m i okresie 2 s rozchodzi się z prędkością:
14) Odległość między grzbietami fal na morzu jest równa 5 m. Jeśli fale rozchodzą się z prędkością 0,5 m/s, to uderzają w brzeg z częstotliwością:
15) Gdy do boi pływającej na powierzchni jeziora dotrze fala wytworzona przez przepływający w pobliżu statek, to boja:
16) Nakładanie się fal na siebie, to inaczej:
17) Wygaszenie fal nastąpi, gdy spotkają się razem:
18) Jeśli w wanience z wodą, na drodze fali płaskiej ustawimy przegrodę ze szczeliną, to za szczeliną to fala
19) Uczeń wykonywał doświadczenie, stukając równocześnie dwoma ołówkami w powierzchnię wody. Chciał w ten sposób zademonstrować zjawisko:
20) Rezonans między dwoma ciałami zachodzi pod warunkiem, że mają one takie same:
21) Połącz w pary
22) Nietoperz wytwarza falę o długości 3,4 cm i prędkości 340 m/s. Fala ta ma częstotliwość:
23) Echo i pogłos to zjawiska akustyczne związane z
24) Dźwięk jest tym głośniejszy, im większa jest
25) Fale elektromagnetyczne to:
26) Uporządkuj fale elektromagnetyczne od najmniejszej do największej częstotliwości fali.
27) Nazywane również cieplnym, szczególnie gdy jego źródłem są nagrzane ciała.
28) Ma zdolność odrywania elektronów od atomów i cząsteczek. W dużym stopniu określa to jego właściwości, szczególnie oddziaływanie z materią i na organizmy żywe