AiSDE Egzamin

Jeżeli jeden sektor mieści k rekordów danych albo k' rekordów indeksu, to przy n rekordach danych
indeks gęsty jest k razy większy niż indeks rzadki
indeks gęsty jest k' razy mniejszy niż indeks rzadki
indeks gęsty jest n/k' razy mniejszy niż indeks rzadki
indeks gęsty jest n/k' razy większy niż indeks rzadki
Jeżeli wielkość rekordu danych to 100B wielkość rekordu indeksu 10B, wielkość sektora 1kB. to wyszukanie jednego spośród 100 000 rekordów przy zastosowaniu indeksu gęstego w porównaniu z zastosowaniem funkcji haszującej o 100 wartościach jest:
10 razy wolniejsze
tak samo szybkie
10 razy szybsze
100 razy szybsze
W rekurencyjnym algorytmie sortowania pozycyjnego k ciągów binarnych o długości m znaków grupy bitów są sortowane:
od lewej strony ze złożonością k
od lewej strony ze złożonością k log m
od prawej strony ze złożonością k log m
od prawej strony ze złożonością k
W trakcie wyszukiwania wzorca w tekście gdy stwierdzamy niezgodność znaków wzorca i tekstu:
przesuwamy wzorzec o i znaków i zaczynamy porównywanie od bieżącego znaku tekstu
przesuwamy wzorzec o 1 znak i zaczynamy porównywanie od bieżącego znaku tekstu
przesuwamy wzorzec o 1 znaków i zaczynamy porównywanie od pierwszego znaku wzorca
przesuwamy wzorzec o i znaków i zaczynamy porównywanie od pierwszego znaku wzorca
Kompresja tekstu xyuzyzy z użyciem algorytmu Huffmana zwróci:
0111000101001
011001110110
01110011011
010110110001
Dalej
Pozostało 9 stron