Test wiedzy

Sun Jat-Sen

Test wiedzy o chińskim Ojcu Narodu
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 1763 razy