Test z lektury szkolnej

Lektury w gimnazjum

Pytanie 1
Utwory narracyjne o charakterze moralizatorskim, w których wydarzenie jest opowiedziane jako przykład służący zilustrowaniu prawd uniwersalnych lub moralnych (np. o synu marnotrawnym, o siewcy, o miłosiernym Samarytaninie) to...
Pytanie 2
"Antygona" Sofoklesa to...
Pytanie 3
Krótki wierszowany utwór epicki o charakterze dydaktycznym, zawierający morał, najczęściej ze zwierzętami w roli bohaterów to...
Pytanie 4
Ignacy Krasicki (1735-1801), najwybitniejszy polski twórca oświeceniowy, jest autorem następujących utworów:
Pytanie 5
Jednym z najstarszych średniowiecznych francuskich poematów epickich, zaliczanych do "chansons de geste" (pieśni o czynach) jest ...
Dalej