Test z języka polskiego

Części Mowy odmienne i nieodmienne

Opis testu

Sprawdzian z części mowy języka polskiego. Test obejmuje ćwiczenia z odmiennych i nieodmiennych części mowy. Zalecany dla uczniów klasy 6.

Inne tryby testu

Pytania zawarte w teście

W teście Części Mowy odmienne i nieodmienne znajdziesz następujące pytania:

Pytanie 1:
Na jakie pytania odpowiada rzeczownik?
Pytanie 2:
Z podanych liczebników zaznacz te, które są "nieokreślone":
Pytanie 3:
Czym jest oboczność?
Pytanie 4:
Czym jest deklinacja?
Pytanie 5:
Jakie wyróżniamy czasy w języku polskim?
Pytanie 6:
Która z wymienionych części mowy jest nieodmienna?
Pytanie 7:
Na jakie pytania odpowiada przymiotnik?
Pytanie 8:
Na jakie pytania odpowiada czasownik ?
Pytanie 9:
Zaznacz przyimki:
Pytanie 10:
Przyimki oraz spójniki są ...
Pytanie 11:
Jaką część mowy określa przymiotnik?
Pytanie 12:
Podaj stopień wyższy przymiotnika "ciepły":
Pytanie 13:
Które części mowy zastępuje zaimek?
Pytanie 14:
Zaznacz przymiotnik w stopniu najwyższym:
Pytanie 15:
Celownik odpowiada na pytania:
Pytanie 16:
"Swetrem" to rzeczownik w przypadku:
Pytanie 17:
Imiesłowy przymiotnikowe czynne mają końcówki:
Pytanie 18:
Końcówki -wszy, -łszy należą do: