Części Mowy  test

Części Mowy , test z języka polskiego

Ten drobny test ma na celu utrwalenie wiadomości oraz stopniową poprawę umiejętności. Sprawdzian - Części Mowy - Test odmienne i nieodmienne części mowy.

24 pytań Język polski Mishle12