Test z języka polskiego

Części Mowy odmienne i nieodmienne

Opis testu

Sprawdzian z części mowy języka polskiego. Test obejmuje ćwiczenia z odmiennych i nieodmiennych części mowy. Zalecany dla uczniów klasy 6.

Inne tryby testu