Test z języka polskiego

Fonetyka

Test sprawdzający znajomość zagadnień dotyczących fonetyki.
Ilość pytań: 17 Rozwiązywany: 6804 razy