Test z języka polskiego

Rozpoznaj głoski twarde i miękkie

Czy wiesz które z głosek są twarde a które miękkie i jak je odróżniać?
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 4672 razy