Reakcja kwasu z metalem jako metoda otrzymywania soli test

Reakcja kwasu z metalem jako metoda otrzymywania soli, test z chemii

kwas + metal -> sól + wodór

2 pytań Chemia Ekonix