Test z Historii

Bolesław Chrobry

Pytanie 1
Św. Wojciech był?
Pytanie 2
Bolesław Chrobry zajął Małopolskę w roku?
Pytanie 3
Kto i w jakim celu odwiedził w 1000r. Bolesława Chrobrego?
Pytanie 4
Miastem w którym było biskupstwo w 999r. był:
Pytanie 5
W 1000r. utworzono:
Dalej