Test z Biologii

Anatomia test

Pytanie 1
Anatomia mająca na celu badanie kształtów zewnetrznych
Pytanie 2
inaczej układ szkieletowy i mięśniowy to
Pytanie 3
gruczoł znajdujący się w śródpiersiu przednim, tuż za mostkiem, zbudowany z dwóch płatów składających się ze zrazików oddzielonych przegrodami łącznotkankowymi. Jednym z jej hormonów jest tymozyna
Pytanie 4
są ostateczną formą komórek dojrzałej kości, powstają z przemiany osteoblastów w trakcie mineralizacji macierzy kostnej.
Pytanie 5
Do narządów ruchu zalicza się
Pytanie 6
Pneumonologia (pulmonologia)
Dalej