Test z Geografii

Wszystko o świecie

Pytanie 1
co jest stolicą Indonezji?
Pytanie 2
w himalajach są
Dalej