Test: Alles Klar - Kapitel 9, 1b

Test wiedzy ze słówek języka niemieckiego z zakresu Alles Klar. bez przegłosów i tego wszystkiego
wszystkie rzeczowniki z dużej litery, koniecznie !

Ćwiczenie ze słówek języka niemieckiego. Zawiera 53 słówek.