Klasycyzm 2

Pytanie 1
W jakim okresie czasowym trwał klasycyzm? (podaj wiek(i))
Pytanie 2
Którą epoką inspirował się klasycyzm?
Pytanie 3
Czym różnił się Renesans od Klasycyzmu?
Pytanie 4
Jaki był zasięg terytorialny sztuki klasycystycznej?
Pytanie 5
Jakie dziedziny nauki wyjątkowo rozwinęły się w klasycyzmie?
Dalej