There / It test

There / It, test z języka angielskiego

Test z użycia wyrażeń there i it z języka angielskiego.

25 pytań Język angielski mrHUNGRY