Romantyzm- rozpoznaj tytuł i autora dzieła

Zakres materiału opiera się o kanon obowiązujący do matury z historii sztuki z epoki romantyzmu.
Jest również powtórką dla uczniów szkół artystycznych.

17 pytań Strona 1 z 4 Atyrowon
Dalej
Pozostały 3 strony