Fiszki: Romantyzm- rozpoznaj tytuł i autora dzieła

Fiszki z historii sztuki. Zakres materiału opiera się o kanon obowiązujący do matury z historii sztuki z epoki romantyzmu.
Jest również powtórką dla uczniów szkół artystycznych.

REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Powtórzenia.

Materiały powiązane z testem: