Kategoria G / Driving License G

Zbiór pytań testowych na prawo jazdy w Kanadzie, prowincja Ontario. Język polski.
Przy niektórych pytaniach kilka odpowiedzi może być prawidłowych ale tylko jedna z nich będzie najlepsza i to ona będzie uznana za prawidłową.

108 pytań Strona 1 luckyluc
W ciągu jakiego okresu czasu powinieneś powiadomić Departament Transportu o zmianie adresu?
6 dni
15 dni
30 dni
Kiedykolwiek przed terminem upływu ważności prawa jazdy
Czego wymaga od Ciebie prawo gdy słyszysz syrenę pojazdu ratunkowego?
Skręcić możliwie najbardziej na prawo i zatrzymać się
Zwiększyć prędkość i zjechać mu z drogi
Dać znać kierowcy aby Cię wyprzedził
Kontynuować jazdę z tą samą prędkością
Jadąc w nocy, kiedy należy przełączyć światła z długich na krótkie?
Gdy pojazd jadący z naprzeciwka zbliży się do nas na odległość 150m.
Gdy pojazd jadący z naprzeciwka zbliży się do nas na odległość 1km
Gdy pojazd jadący z naprzeciwka zbliży się do nas na odległość 300m.
Jest wyłącznie zalecane względami ostrożności, an ie jest wymagane przez prawo.
W którym miejscu jezdni masz się ustawić gdy chcesz skręcić w lewo jadąc ulicą jednokierunkową?
Blisko lewej strony jezdni
Blisko prawej strony jezdni
Blisko linii środkowej oznakowanej na jezdni
Bez znaczenia pod warunkiem że dajesz odpowiedni sygnał
Na skrzyżowaniu opatrzonym pulsującym żółtym światłem powinieneś:
Zmniejszyć prędkość i przejechać ostrożnie
Zatrzymać się jeśli skręcasz w prawo
Przejechać z tą samą prędkością
Zatrzymać się jeśli skręcasz w prawo
Dalej