Fiszki

Dżuma

Test w formie fiszek Prosty test z lektury Dżuma Alberta Camusa
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 158753 razy
Kim jest główny bohater a zarazem i narrator?
Bernard Rieux
Kim jest Grand??
misjonarzem
lekarzem
szpiegiem
urzędnikiem merostwa
urzędnikiem merostwa
Czy ksiądz Peneloux umarł?
nie
tak
tak
Kto chcial popełnić samobójstwo?
Cottarad
Jak nazywal się czasopismo powstałe podczas panowania choroby?
Kurier Epidemii
Kto wyjechał do senatorium?
żona doktora
Czy miasto zostały wyleczony z Dżumy??
tak
czy ksiądz Peneloux przyżył ?
nie
Gdzie rozgrywa się akcja utworu?
w Oranie
w Moskwie
w Berlinie
w Paryżu
w Oranie
Kto uratował Cottarda od samobójstwa?
Grand
Rambert
Rieux
Tarrou
Grand
Jaką rolę pełnił Grand w oddziałach sanitarnych?
sekretarza
gońca
pielęgniarza
asystenta
sekretarza
Z jakiej rodziny pochodził doktor Rieux?
arytokratycznej
mieszczańskiej
robotniczej
chłopskiej
robotniczej
Ile miał zapłacić Rambert za umożliwienie opuszczenia miasta?
8 tys. franków
3 tys. franków
5 tys. franków
10 tys. franków
10 tys. franków
Grand w wolnym czasie pisał?
pamiętnik
powieść
poezję
nekrologi
powieść
Ile godzin na dobę pracował dr Rieux?
15
20
18
22
20
Akcja utworu dzieje się w jakim okresie?
maj - wrzesień
kwiecień - grudzień
listopad - czerwiec
kwiecień - luty
kwiecień - luty
Narrator opowieści Dżuma jest:
subiektywny
obiektywny
obiektywny
Jaką nazwę nosił dziennik, który zaczęto wydawać w czasie epidemii?
Epidemia
Kurier epidemii
Promyk nadzieji
Nie lękajcie się
Kurier epidemii
W jakim wieku był Rambert?
29
28
32
30
30
Kto wypowiedział słowa: "Każdy nosi w sobie dżumę (...), nikt na świecie nie jest od niej wolny."
Tarrou

Powiązane tematy

#lektura #camus #dzuma

Inne tryby