Test: Biblia słownictwo

Strona 1

Pytanie 1
Greckie słowo biblia oznacza "księgi"
Fałsz
Prawda
Pytanie 2
Pięcioksiąg Mojżesza powstał w VII w. p.n.e.
Fałsz
Prawda
Pytanie 3
Języki Nowego Testamentu to:
hebrajski i aramejski
grecki i aramejski
grecki i hebrajski
Pytanie 4
W "Torze" nie znajduje się:
Księga Hioba
Apokalipsa św. Jana
Pieśń nad Pieśniami
Pytanie 5
Łaciński tekst Biblii to
Pytanie 6
Dla chrześcijan i żydów na całym świecie Biblia to księga...(sacrum), napisana pod wpływem natchnienia boskiego.
Pytanie 7
Słowo kanon oznacza:
stworzenie
wzorzec
natchnienie
reguła
Pytanie 8
Łaciński odpowiednik frazy "marność nad marnościami" to
Pytanie 9
Utworem wzorującym się na stylu biblijnym jest:
Trochę plotek o świętych Jana Twardowskiego
Księgi narodu polskiego Adama Mickiewicza
Pytanie 10
Wyraz ewangelia dosłownie oznacza
Pytanie 11
Według prawdy potwierdzonej naukowo Mojżesz jest jednym z autorów ksiąg Starego Testamentu.
Fałsz
Prawda
Pytanie 12
Księga Rodzaju nosi też nazwę Genesis.
Prawda
Fałsz
Pytanie 13
Przypowieść to biblijne przysłowie.
Fałsz
Prawda
Pytanie 14
Gatunki literackie występujące w Biblii to:
monolog filozoficzny
hymn
saga rodowa
poemat epicki

Powiązane tematy

#biblia