Strona 1

Biblia zagadnienia

Pytanie 1
Greckie słowo biblia oznacza "księgi"
Fałsz
Prawda
Pytanie 2
Pięcioksiąg Mojżesza powstał w VII w. p.n.e.
Prawda
Fałsz
Pytanie 3
Języki Nowego Testamentu to:
hebrajski i aramejski
grecki i hebrajski
grecki i aramejski
Pytanie 4
W "Torze" nie znajduje się:
Pieśń nad Pieśniami
Apokalipsa św. Jana
Księga Hioba
Pytanie 5
Łaciński odpowiednik frazy "marność nad marnościami" to
Pytanie 6
Według prawdy potwierdzonej naukowo Mojżesz jest jednym z autorów ksiąg Starego Testamentu.
fałsz
prawda

Powiązane tematy

#biblia