Czasownik SER test

Czasownik SER, test z języka hiszpańskiego

- odmiana czasownika SER
- test wielokrotnego wyboru

25 pytań Język hiszpański dominica