Ubezpieczenia, test kompetencji

Pytanie 1
System jest zbiorem elementów, które:
Pytanie 2
Do zadań systemu ubezpieczeń gospodarczych zalicza się
Pytanie 3
System ubezpieczeń gospodarczych obejmuje:
Pytanie 4
Ustawowy podział ubezpieczeń gospodarczych uwarunkowany jest względami:
Pytanie 5
Ubezpieczenia nieruchomości obejmują:
Pytanie 6
Podstawowymi podmiotami rynku ubezpieczeń gospodarczych w Polsce są:
Dalej