Test: Geometria

Strona 1

Pytanie 1
Czy prawidłowo odczytano miary kątów?
- kąt prosty - 75 stopni
- kąt ostry - 100 stopni
Pytanie 2
W jaki sposób obliczamy obwód kwadratu?
4 razy a
a+b+c+d^2
2 razy a i 2 razy b
Pytanie 3
Jaką miarę ma kąt wklęsły?
więcej niż 180 i mniej niż 360 stopni
Pytanie 4
Proste prostopadłe oznaczamy znakiem: