Historia ciekawostki

Pytanie 1
Kto był pierwszym królem elekcyjnym
Pytanie 2
Który z wymienionych książąt jest synem Władysława II Wygnańca
Pytanie 3
jak się nazywa żona Leszka Białego
Pytanie 4
Po czym rozpoznała matka Henryka Pobożnego po jego śmierci
Pytanie 5
Czyj ojciec zginą w bitwie pod Suchymi Krutami
Dalej