Longman - Jedzenie cz.2

Pytanie 1
przetłumacz wyraz z ramki
are you ready to...(zamówienie)
Pytanie 2
które wyrażenie pasuje?

cook a
Pytanie 3
które wyrażenie pasuje?

be on a...
Pytanie 4
które wyrażenie pasuje?

could you pass me the...()...please
Pytanie 5
które wyrażenie pasuje?

lay the...
Dalej