Rola Prus w zjednoczeniu Niemiec - XIXw.

Pytanie 1
O zjednoczeniu Nimiec według Bismarcka miały zadecydować...
Pytanie 2
Podaj dokładną datę i miejsce proklamowania II Rzeszy Niemieckiej
(dzień miesiąc rok miejsce, sala...)
Pytanie 3
Podaj rok wybuchu wojny duńskiej
Pytanie 4
Przyczyną wojny duńskiej było wcielenie do królestwa Danii księst:...
(H... i S...)
Pytanie 5
Uzupełnij zdanie:
W 1834r. został powołany ..... Umożliwił on likwidaxję granic celnych miedzy krajami niemieckimi
Dalej