Powtórzenie: Rola Prus w zjednoczeniu Niemiec - XIXw.

Rola Prus w zjednoczeniu Niemiec - XIXw.
Polityka Otto von Bismarcka
historia- liceum

Historia, powtórzenie. 18 pytań.

O zjednoczeniu Nimiec według Bismarcka miały zadecydować...
krew i żelazo
Podaj dokładną datę i miejsce proklamowania II Rzeszy Niemieckiej
(dzień miesiąc rok miejsce, sala...)
Picture 1
18 I 1871 Wersal, Sala Lustrzana
Podaj rok wybuchu wojny duńskiej
1864
Przyczyną wojny duńskiej było wcielenie do królestwa Danii księst:...
(H... i S...)
Holsztynu i Szelzwiku
Uzupełnij zdanie:
W 1834r. został powołany ..... Umożliwił on likwidaxję granic celnych miedzy krajami niemieckimi
Związek Celny
Ile trwała obowiązkowa służba wojskowa w państwie Pruskim?
(... lata)
3 lata
Akcja "walki o kulturę" - zwalczanie przez Bismarcka Kościoła Katolickiego (zróżnicowanie religijne nie sprzyjało zjednoczeniu Niemiec) to inaczej...
(K...)
Kulturkampf
Uzupełnij zdannia:
Prusy pokryła gesta sieć linii ..... i ...... Umożliwiło to szybkie ....... oraz ułatwiło ....
(k..../ t.../ p... w..../ ł....
kolejowych/ telegraficznych/ przerzucanie wojsk/ łączność
Kto jest przedstawiony na zdjeciu?
Picture 8
Wilhelm I Hohenzollern - król Pruski
Podaj rok bitwy pod Sadową, w której Prusy pokonały wojska austriackie.
1866
Bismarc był twórcą tzw. ..... czyli polityki zagranicznej opartej na kalkulacji siły i narodowych interesów.
(r....)
realpolitik
Kto jest przedstawiony na tym obrazku?
Picture 11
Otto von Bismarck
Podaj bezpośrednią przyczynę wybuchu wojny prusko-francuskie.
(Opublikowanie ......)
Opublikowanie depeszy emskiej
Podaj rok i miejsce traktatu pokojowego zawartego między Prusami a Francja
(rok F..... nad M.....)
1871 Frankfurt nad Menem
Związek Półnononiemiecki - państwo federalne, miało konstytucje....
oktrojowaną - nadaną przez władzę zwierzchnią (np. króla)
*Dodatkowe
Dokończ zdanie:
Mówiono on nim: "Bismarck uczynił Niemcy wielkimi, ale ..."
- Bismarck polegał głównie na ludzich mu posłusznych, usuwał natomist osoby dążące do niezależności
Niemców małymi
Kto jest przedstawiony na obrazku?
Picture 16
gen. Helmuth von Moltke
Kto był szefem sztabu wojskowego w Prusach?
(H... von M...)
Helmuth vin Moltke

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.