Test z Fizyki

Gazy, ciecze i ciała stałe oraz gęstość substancji - fizyka.

Pytanie 1
Jakim ładunkiem elektrycznym jest obdarzony proton?
Pytanie 2
Jakim ładunkiem elektrycznym jest obdarzony elektron?
Pytanie 3
Neutron jest elektrycznie obojętny.
Pytanie 4
Czy atom jest elektrycznie obojętny?
Pytanie 5
Jakie są trzy stany skupienia? (wymień po przecinku, w kolejności na literę S , C i G)
Dalej