Pojęcia z architektury

Pytanie 1
Sklepienie nieckowe
Pytanie 2
Sklepienie kolebkowo-krzyżowe
Pytanie 3
System przyporowy
Pytanie 4
Łuk
Pytanie 5
Fundament
Dalej