Test ze słownictwa - część II test

Test ze słownictwa - część II, test z języka angielskiego

Do opisu znaczenia dobierz odpowiednie słowo.

10 pytań Język angielski majesty