Test: Kultury tkankowe 1

Strona 1

Pytanie 1
Które zdanie na temat mikrotubul jest nieprawdziwe ?
Mikrotubule w obrebie blaszki jadrowej sa zbudowane z białek zwanych laminami.
Uczestnicza w transporcie np. ukierunkowywanie przemieszczania struktur komórkowych, ziaren wydzielniczych wzdłuż mikrotubul.
Żyjaca komórka zawiera mieszanine mikrotubul i wolnych podjednostek tubuliny.
Rosnace mikrotubule wykazuja dynamiczna niestabilnosc.
Wchodza w skład wrzeciona podziałowego, a u roslin także cytokinetycznego.
Pytanie 2
Organella komórkowe poruszaja sie wzdłu_ mikrotubul:
nie poruszaja sie ani w kierunku „+”, ani w kierunku „-„, ponieważ konce mikrotubul sa równocenne
organella nie stanowia mobilnej czesci komórki
w obydwu kierunkach w zależnosci od motoru
zawsze w kierunku ich konca „+”
zawsze w kierunku ich konca „-”
Pytanie 3
Ruch kinezyny wzdłuż mikrotubul:
odbywa sie dzieki wiazaniu ATP do jednej głowy motorycznej okreslonej jako „+”
odbywa sie dzieki wiazaniu GTP do głowy motorycznej, co na stałe zakotwicza białko w mikrotubuli
odbywa sie dzieki wiazaniu i hydrolizie ATP na przemian w obu głowach motorycznych jednej czasteczki kinezyny
wiazaniu do głowy motorycznej czasteczki ATP, której hydroliza stymuluje utworzenie struktury superhelikalnej motoru
kinezyna nie należy do białek motorycznych
Pytanie 4
Wskaż zdanie nieprawdziwe :
Mikrotubule stanowia siec dróg, po których poruszaja sie białka motoryczne.
Gdy wzrost mikrotubul jest dostatecznie szybki hydroliza GTP musi zachodzic na odpowiednio wysokim poziomie.
Mikrotubule sa strukturami cylindrycznymi złożonymi z podjednostek alfa i betatubuliny
Filamenty posrednie, sa zbudowane zupełnie inaczej niż mikrofilamenty i składaja sie z kilku typów białek.
Mikrofilamenty sa najbardziej elastycznymi strukturami budujacymi cytoszkielet.
Pytanie 5
Filamenty posrednie :
Powstaja z inicjujacego pierscienia złożonego z 13 czasteczek gamma-tubuliny.
Zabezpieczaja komórki przed stresem mechaniczny.
Przypominaja swoja struktura line składajaca sie z wielu długich nici skreconych razem w celu zwiekszenia wytrzymałosci na rozciaganie.
Sa spolaryzowane
Podjednostki filamentów posrednich sa wydłużonymi białkami włóknistymi, na którego koncu aminowym znajduje sie globularna głowa
Sa najbardziej sztywnymi i wytrzymałymi elementami cytoszkieletu.
Pytanie 6
Które z nastepujacych odpowiedzi dotyczacych cytoszkieletu jest nieprawidłowa:
Filamenty aktynowe sa grube i gietkie.
Mikrotubule sa wydra#onymi rurkami ze strukturalnie odmiennymi koncami.
Centrosom jest głównym osrodkiem organizujacym mikrotubule w komórkach zwierzat.
Jest zbudowanych z dwóch rodzajów filamentów białkowych: mikrotubul i filamentów aktynowych
Otoczka jadrowa jest podparta przez siec mikrotubul.
Tubulina jest podjednostka mikrotubul.
Podczas skurczu miesnia filamenty miozynowe wslizguja sie miedzy filamenty aktynowe.