Strona 1

Afryka - test wiedzy ogólnej

Pytanie 1
Najdłuższą rzeką Afryki jest:
Pytanie 2
Największym jeziorem Afryki jest:
Jezioro Wiktorii
Jezioro Niasa
Jezioro Tanganika
Jezioro Turkana
Pytanie 3
Obszar rozciogający się wzdłuż południowych wybrzeży Sahary, charakteryzujący się jedną, krótką porą deszczową oraz roślinnością stepową bądź półpustynną, na której wykształcił się nomadyzm to:
Pytanie 4
Niewielkie państwo, leżące w północno-wschodniej Afryce, oraz jego stolica noszą tą samą nazwę. Na terenie kraju znajduje się także najniższa depresja na kontynencie - Jezioro Assal (ok. 150 m. p.p.m.). Omawianym państwem jest:
Pytanie 5
Stronami konfliktu w Sudanie, który doprowadził do podziału państwa na Sudan i Sudan Południowy, są:
muzułmanie
analfabeci
Plemię Hutu
plemię Tutsi
chrześcijanie
buddyści
Pytanie 6
Najważniejsze plemię, żyjące w RPA to:
Masajowie
Tutsi
Zulusi
Berberowie
Pytanie 7
System polityczny, charakteryzujący się segregacją rasową, kojarzony najczęściej z Republiką Południowej Afryki, to:
System Kastowy
Rasizm
Apartheid
Aparycja
Pytanie 8
Które z tych jezior mają pochodzenie tektoniczne? (więcej niż jedna poprawna odpowiedź)
Turkana (Rudolfa)
Tanganika
Czad
Jezioro Wiktorii
Niasa
Nasera

Powiązane tematy

#afryka #geografiaafryki