Anatomia i Fizjologia Zwierząt

Anatomia jest to:
dział biologii zajmujący się badaniem budowy i kształtu ciała żywych organizmów
dział biologii badający rozwój komórek w organizmach żywych
dziedzina sztuki
Histologia jest to:
nauka o tkankach
nauka o komórce
nauka o nieprawidłowościach w narządach
Inaczej Anatomia Patologiczna
Co to jest Homeostaza?
Tkanka to zespół komórek o:
jednakowym pochodzeniu
identycznej budowie
różnej budowie
jednakowej funkcji spełnionej w organiźmie
różnych pochodzeniu
podobnym typie przemiany materii
Dalej
Pozostały 4 strony