Renesans-Polska

Pytanie 1
To ........ ........ .......... Autorem dzieła jest ..... ......

Podaj masto, w którym ten obiekt się znajduje.
Pytanie 2
a
Pytanie 3
Te krużganki razem z głowicami zarpojektowali ..... ........ i ........ ........
Pytanie 4
To Sala ........ na ......
Pytanie 5
To Sala ....... na ......
Dalej