Kraje niemieckie -Manieryzm

Pytanie 1
To ...... . ........ Autorem dzieła jest ......... .......... Dzieło znajduje się w muzeum w ........
Pytanie 2
To część oltarza zamkniętego przedstawiająca .......... Autorem dzieła jest .......... .........
Pytanie 3
To część otwarta ołtarza ukazująca ........ ....... Autorem dzieła jest ........ ..........
Pytanie 4
To jedno ze skrzydeł ołtarza otwartego, które przedstawia .... ..........
Pytanie 5
To drugie skrzydło tego ołtarza. Przedstawia ono ........ ..............
Dalej