Język angielski, słówka - gimnazjum, poziom rozszerzony

pracowity
punktualny
uzdolniony
adres
wiek
Dalej