Daty Historia rozszerzona test

Daty Historia rozszerzona, test z historii

Daty od starożytności do rozpoczęcia IWŚ

206 pytań Historia Steryard