Historia sztuki Starożytność (Prehistoria- Rzym)

Pytanie 1
skąd pochodzi malowidło, z jakiego okresu?
Dalej