Jedzenie test

Jedzenie, test z języka angielskiego

Test sprawdzający słownictwo z zakresu jedzenie. Proszę wpisywać małą literą.

30 pytań Język angielski Kotuszek