Bankowość - pojęcia

Pojęcia z zakresu bankowości.

10 pytań Strona 1 Sauron
dążenie do maksymalnego zysku poprzez optymalne wykorzystanie posiadanych środków z zachowaniem płynności finansowej oraz min kosztów.
Komercjalizm
Samofinansowanie
Konkurencyjność
Ogólny wzrost cen i kosztów mogący spowodować rozszerzenie obiegu pieniądza nie idącego w parze z rozszerzonym obiegiem towarów i usług to:
Inflacja
Deflacja
Transformacja ilościowa pieniądza
Zmniejszenie podaży pieniądza zwykle kontrolowane przez rząd mające na celu zredukowanie popytu i kontrolę rosnących cen. Prowadzi to do redukcji dochodów i siły nabywczej społeczeństwa.
Deflacja
Inflacja
Sekurytyzacja
Przerobienie małych depozytów na krótkoterminowe kredyty o dużym nominale to:
Transformacja ilościowa pieniądza
Disintermediation
Repo
Reverse repo
Jakie wyróżniamy systemy bankowe?
Jedno systemowe
Wielosystemowe
Dwuszczytowe
Płaskie
Dalej
Pozostała 1 strona