Misje pokojowe i stabilizacyjne wojska polskiego, test online. WOS.

Z okazji zbliżającej się matury. Temat dość trudny, więc warto powtórzyć/poznać.
więcej informacji: http://www.msz.gov.pl/Udzial,wojska,w,misjach,stabilizacyjnych,i,pokojowych,9162.html Test maturalny z WOSu.

WOS, Matura. Test składa się z 15 pytań.

Rozpocznij test
Nauka Fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Misje pokojowe i stabilizacyjne wojska polskiego".

Test sprawdzający z działu " System polityczny państwa polskiego", z podręcznika " Dziś i jutro".
WOS, Gimnazjum
5
Misje pokojowe ONZ.
WOS, Matura
6
#wos #onz #misjepokojowe
Pytania z zakresu podziału władzy, uprawnień organów państwowych partii politycznych czy mediów.
WOS, Gimnazjum
14
#system #polityczny #panstwa #polskiego.

Pytania zawarte w teście